I stort sett alla etablerade företag, oavsett bransch, känner en stress när man står inför en förnyelse man inte själv kontrollerar. Särskilt när omvärlden förändras i ett rasande tempo. I nutid är det mycket skriveriet om digitalisering och digitala affärer. Digitaliseringen har bara startat, den är i sin linda. Den går fort och den slår över alla branscher. Ducka inte. Ta istället din del av den nya marknaden, annars gör en konkurrent eller en uppstickare det istället.

Har du en verksamhet som funnits i 10, 20 eller 100 år?

Då står en förändring för dörren. I framtiden kan du inte räkna med att ha en verksamhet som är konsistent över en längre tid. Du får räkna med förändring i ett högre tempo.

Vilken förändring står din bransch stå inför?

Kanske funderar du dagligen på den frågan, mitt i ditt operativa arbete. Oavsett utmaning är det dags att komplettera din strategi inom det digitala området. Det gäller att dra nytta av alla medel som finns för att lyckas.

Tillbaka till stressen jag ofta för höra om, när jag träffar vd:ar och affärsområdeschefer. Den stora frågan är inte om, utan hur, man i sitt eget bolag ska kunna hänga med i den digitala förflyttningen. Svaret är inte enkelt, inte heller självklart. Men i de flesta fall är det logiskt.

Digitala affärer – evolution eller revolution?

Revolution i form av ny teknologi och nya digitala affärsmodeller är fantastisk, om man själv är den som skapat revolutionen och om den visar sig bli lönsam och till rätt risknivå. Lät det för bra för att vara sant? Ja. Oftast.

Ett fåtal framgångsrika varumärken har skapat digitala revolutioner, du känner instinktivt till flera av dem utan att jag behöver nämna dem. Troligtvis läser du denna artikel på någon av dessa revolutioner – en smart telefon eller platta.

Men istället för att bli ”startstruck” av ett fåtal lyckade revolutioner är det ofta mer lönsam att gräva där man står. Revolution är ofta riskfyllt.

Över till evolution. De framgångsrika tjänster och produkter du idag har kan ofta kompletteras med nya digitala inslag. Det kan vara genom sociala medier som skapar kundengagemang och lojalitet till nya digitala tjänster som i sig ökar dina intäkter genom nya affärsmodeller för digitala affärer. Att inte sätta allt på ett kort (revolution) är ofta en framgångsrik väg framåt. Låter det tråkigt? Nej. Lönsamt.

Evolution fungerar. Är enklare att uppnå, ger den egna organisationen självförtroende till nya stordåd. Skapar nyfikenhet, inte förvirring hos dina medarbetare. Fördelarna är ofta många med evolution. Att förnya och sammanföra din traditionella affär med nya digitala inslag är inget som gör sig snabbt. Det är tyvärr ingen ”quick fix”.

Vad gör dina konkurrenter? Eller är det en ”start-up” du ska eliminera från din marknad?

En god huvudregel är: om du själv tänkt tanken hur du kan öka nyttan för din bransch / dina kunder – då har nog även minst en konkurrent gjort det. Det kan vara tufft att utsätta din verksamhet för ett till synes fiktivt hot. Men vad är alternativet? Kan du öka din konkurrenskraft är det bara att göra det. Att vänja dina medarbetare vid förändring bidrar till långsiktig överlevnad. Med en steg-för-steg strategi inom det digitala området blir det enklare att uppnå lönsamhet och tillväxt. Evolution.

Din digitala affär börjar idag!

Vi på Invativa har hjälpt företagsledare och affärsområdeschefer att lyckas med sin digitala affär och digitala tjänster i 20 års tid.

Vi har bidragit med evolutionära strategier och i något enstaka tillfälle fått möjligheten att skapa en mindre revolution inom en bransch. Ser man till lönsamhet har de evolutionära strategierna gått i bräschen.

Med denna artikel vill vi uppmana dig till att ta din strategi på allvar. Utgå från ditt bolags förutsättningar, ta fram en strategi som beaktar digitala affärer. Föreställ dig en framtid där dina intäkter till stor del kommer från nya digitala affärer och digitala tjänster. Gräv där du står. Starta nu. Följ din strategi. Fokusera, producera, leverera, repetera. Du kommer att lyckas. Det är jag övertygad om.

Lycka till!

Behöver du hjälp?

Överväger du att inleda din digitala resa tillsammans med en pålitlig partner? Här kan du läsa om hur du avgör ifall du behöver en digital partner.