Hackathon: Här byggs sex nya appar på en dag

Går det att designa en app utan att skriva en enda rad kod? Svar ja. Det var precis vad som gjordes under en torsdag i mars, då Invativa och InfluenceTech anordnade en inspirationsdag för en kunds räkning. Under ett endags hackathon fick ett trettiotal medarbetare på kundens IT-avdelning inspiration och praktiska övningar i användarcentrerad utveckling. Dagen resulterade i sex färdiga prototyper och många nya idéer om hur man sätter användaren i fokus.

Torsdagen den 22 mars intogs Clarion Hotel Arlanda av kunden, InfluenceTech och Invativa för ett heldags hackathon. Efter en inledande föreläsning om vikten av användarcentrerad utveckling tilldelades de sex teamen sin uppgift: att designa en användarvänlig app.

Till att börja med fick teamen göra en snabbversion av effektkartläggning, för att kunna svara på de allra mest centrala frågorna: vem användaren är, vilka problem denne har och hur de skulle kunna lösas med hjälp av en app.

NCC hackathon Invativa Influencetech

Invativa hade förberett ett antal wireframes inför dagen. Teamen fick i sin tur genom praktiska övningar använda dessa för att ta fram appens utformning och innehåll. Under arbetets gång pitchade teamen löpande sina idéer för en expertpanel, bestående av utsända från Invativa och InfluenceTech, och fick på så sätt kontinuerlig återkoppling på sitt arbete. Vid middagstid kom resultatet: sex stycken mockups.

NCC hackathon

Hackathon-konceptet blev uppskattat av deltagarna, som förutom inspiration fick med sig sex stycken prototyper till en framtida app. Vi tackar alla deltagare och InfluenceTech för en inspirerande dag!

Söker ni också inspiration?

Att designa appar behöver inte vara komplicerat. Är ni också nyfikna på hackathon-konceptet eller söker ni bara inspiration? Hör av er till oss!