I vår snabbföränderliga värld väljer allt fler att skaffa en digital affärspartner för att hålla sig i framkant. Genom att slå sina kloka huvuden ihop uppnår företag mer än vad de någonsin gjort på egen hand – men hur? Och när är det aktuellt att skaffa en partner?

Då behöver man en digital affärspartner

När det är dags att ta tag i det där it-projektet ni pratat om i ledningsgruppen kanske du frågar dig om ni behöver hjälp utifrån och i så fall vilken.

Svaret är att ett mindre projekt – typ ny hemsida – med fördel kan drivas internt eller med hjälp av enstaka konsulter. Men när det gäller något storskaligt, något som innebär lika stora möjligheter som utmaningar, växer kraven. Planerar ni till exempel en ny medarbetarportal, ett CRM-system eller era kunders nästa favorittjänst? I så fall krävs ofta ett mer långsiktigt perspektiv och därmed ett mer långsiktigt samarbete – det vill säga en partner.

Fördelarna med att skaffa en digital affärspartner

1. De sparar värdefull tid

Tid är pengar och därför ett av din organisations viktigaste resurser. Att utveckla en digital affär på egen hand kommer att kräva mycket i form av både tid och pengar. Först måste en arbetsgrupp tillsättas, vilket innebär att ni behöver inventera bland era kompetenser och resurser. Vad har ni internt och vad behöver kompletteras? Därefter behöver både idé och mjukvara arbetas fram för att sedan driftas och skalas upp. Allt som allt kan detta bli en tidskrävande och dyr affär.

Med en extern partner frigörs mycket av denna tid. Ni får bland annat tillgång till expertkompetens utan att behöva leta upp den själv – en av de största utmaningarna inom ett IT-projekt. Med ett mindre externt team som jobbar självständigt kortas dessutom beslutstiderna ner markant och därmed er time to market.

2. De är en nyckel till ökade intäkter

Att “outsourca IT” är starkt förknippat med att spara pengar. Ibland är det visserligen nödvändigt, men vore det inte trevligare att outsourca tillväxten – att bryta ny mark och tjäna mer pengar samtidigt som verksamheten rullar på ungefär som vanligt?

Fundera på hur en extern IT-partner kan hjälpa er att generera nya intäkter, inte bara minimera kostnader. Att lägga pengarna där de ger mest utdelning kan bli ett kliv framåt för hela bolaget. På köpet får ni då inte bara en produkt, utan en affär som kan skalas upp och utvecklas och växa i takt med ert bolag.

3. De hjälper er att utmana status quo

Stora etablerade företag har fått ett rykte om sig att inte vara tillräckligt innovativa och agila för den digitala eran. Det är ett oförtjänt dåligt rykte. I själva verket brukar magi uppstå när traditionella branscher möter ny teknik.

Visst finns det en del utmaningar associerade med att vara ett stort och etablerat bolag; fokus hamnar inte sällan på kärnverksamheten vilket rimmar illa med samhällets snabba utveckling. Med växande krav från kunderna måste företag ständigt erbjuda kreativa och unika lösningar för att behålla deras förtroende.

Att då skaffa sig en digital affärspartner är att utmana status quo både internt och gentemot marknaden

Men ett etablerat bolag har flera styrkor som till exempel ett startup saknar: en kundbas, erfarna medarbetare och kapital. Det som ofta saknas är nya och bättre idéer.

Att då skaffa sig en digital affärspartner är att utmana status quo både internt och gentemot marknaden. En partner kan ge er nya perspektiv på både problem och lösningar och kompletterar era erfarenheter med sin teknologiska kunskap på ett sätt som gynnar er båda.

Om du inte vill binda dig

Att investera i en ny affärspartner kan kännas som ett överväldigande beslut. Men du behöver inte köpa grisen i säcken, så att säga. En stor fördel med digitala tjänster är att marginalkostnaderna är näst intill noll, så en bra början kan vara att tillsammans med din partner ta fram ett koncept eller en Minimum Viable Product. Affären kan sedan skalas upp i takt med att ni hittar rätt angreppssätt. Välj din digitala partner med omsorg så kan ni se fram emot sparad tid, ökade intäkter och nya tjänster era kunder älskar. Läs om hur du hittar rätt digital partner här!

Banner