De flesta företag bedriver någon typ av innovationsarbete, men att bara vara innovativ räcker inte långt. Det är först när innovationen matchar ett reellt kundbehov som magi uppstår. Ett sätt att skapa den matchningen är Jobs-to-be-done – en metod som hjälper dig att sätta fingret på vad dina kunder vill ha, ofta innan de vet det själva.

Jobs-to-be-done: Sätter kundbehovet i fokus

Jobs-to-be-done bygger på en enkel princip: kunder betalar inte för tjänster och produkter, utan för att få någonting gjort. Eller som Intercom illustrerar det:

jobs-to-be-done design intercom

”Jobbet” är det som din kund vill göra eller uppnå, och de är villiga att betala för den lösning som hjälper dem att utföra jobbet på bästa sätt. Precis som illustrationen visar så är produkten (en skateboard) inte lika intressant som slutmålet (få social bekräftelse, åka korta sträckor osv.) När kunden hittat den bästa lösningen kommer de att återkomma till den även nästa gång de försöker få jobbet gjort.

Din uppgift är att hitta denna lösning och omsätta den i ett värdeerbjudande.

”People don’t want to buy a quarter-inch drill. They want a quarter-inch hole.” – Theodore Levitt

Så definierar du ett jobb

Utgå från dina kundinsikter och reflektera på hur dina kunder får jobbet gjort idag. Hur ser processen ut – vilka olika steg behöver de gå igenom för att slutföra jobbet och nå sitt mål? Kan du hjälpa dem att göra det snabbare, lättare eller i färre steg?

Utmaningen är att utgå från det verkliga behovet, och inte från en färdig produkt. Du behöver formulera kundens jobb utan att inkludera en del av lösningen.

Kunden vill
≠ Hitta ett billigare alternativ till taxi
= Ta sig från punkt A till B i tid

När du väl har identifierat det faktiska behovet kan du gå vidare till att analysera vilken lösning du kan erbjuda för att möta behovet på bästa sätt.

Kanske finns det ett särskilt kundsegment som behöver extra hjälp med att utföra jobbet, eller kanske du kan göra något av stegen enklare genom att delegera delar av arbetet till någon annan. Kombinera dessa insikter med exempelvis en Value Proposition Canvas, så får du en riktigt bra grund till att ta fram nya värdeerbjudanden eller förbättra existerande tjänster.

Det här inlägget är en snabbgenomgång av Jobs-to-be-done. På Strategyns hemsida kan du fördjupa dig i hur du får ut det mesta av metoden.